SVETI LEONIDA

extremehumilitySveti Leonida – živio je u Aleksandriji, bijaše otac sedmero djece od kojih je bio najstariji glasoviti Origen (185.-252./6.). Zbog pripadnosti kršćanskoj vjeri podnio je mučeništvo za vlade cara Septima Severa (193.-211.). Crkveni povjesničar Euzebije Cezarejski (265.-339.) ostavio je nekoliko podataka iz života svetog Leonide. Ističe kako je nastojao svoju djecu kršćanski odgojiti. Posebno ih je poučavao Svetome pismu. Donosi pismo najstarijeg sina Origena ocu, tada je bio sedamnaestogodišnjak, u kojem ga hrabri u mučeništvu. Dirljiva je gesta: Leonida je ljubio grudi sina Origena jer u njima prebiva Presveto Trojstvo.

Ne znate li: hram ste Božji, i Duh Božji prebiva u vama. Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Jer hram je Božji svet, a to ste vi.                     1Kor 3, 16-17