SVETI HUGO

sveti_hugo1Sveti Hugo (1052.-1132.) – vrlo je mlad postao biskup u Grenoblu (1080.) namjesto jednog biskupa koji se simonijom dokopao biskupske časti. Nastojao je obnoviti svoju biskupiju u duhu grgurovske reforme. U tome su mu pomagali redovnici, napose kartuzijanci. Znao je spojiti izvanrednu aktivnost s duhom molitve i kontemplacije. Hugo je imao upravljačke sposobnosti koje su se odražavale i na sam grad Grenobl: gradio je mostove i bolnice, obnovio je katedralu. Utjecao je mnogo na javni život, osobito svojim propovijedima. Bio je prijatelj sa svetim Brunom, utemeljiteljem kartuzijanaca. Umro je 1132. godine okružen kartuzijancima.

I ja kada dođok k vama, braćo, ne dođoh s uzvišenom besjedom ili mudrošću navješćivati vam svjedočanstvo Božje jer ne htjedoh među vama znati što drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga. I ja priđoh k vama, slab, u strahu i u veliku drhtanju. I besjeda moja i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim riječima mudrosti, nego u pokazivanju Duha i snage da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj nego na snazi Božjoj.    1Kor 2, 1-5