SVETI DIONIZIJE KORINTSKI

2014-10-8_9_listopada_sveti_dionizije_biskup_i_ostali_muceniSveti Dionizije Korintski – Zahvaljujući svetom Jeronimu imamo o njemu nekoliko podataka. Bio je biskup u Korintu krajem 2. stoljeća. Od njega je sačuvano nekoliko fragmenata njegovih pisama koje je upućivao drugim crkvama, npr. u Atenu, Nikomediju, Knosu na Kreti, Rimu i dr. Sva ta pisma su važna jer svjedoče za život kršćana u pojedinim mjestima Sredozemlja. Bilo je to za pontifikata pape Sotera (166.-175.), kojemu Dionizije zahvaljuje za dobročinstva koja je primio za braću u nevolji.

Ja sam, braćo moja, uvjeren: vi ste i sami puni čestitosti, ispunjeni svakim znanjem, sposobni jedni druge urazumljivati. Ipak vam djelomično smionije napisah da vas na poznato nekako podsjetim poradi milosti koja mi je dana od Boga – da budem bogoslužnik Krista Isusa među poganima, svećenik evanđelja Božjega te prinos pogana postane ugodan, posvećen Duhom Svetim.                            Rim 15, 14-16