SVETA KATARINA SIJENSKA

CatherineSveta Katarina Sijenska (1347.-1380.) – rođena je kao 25. dijete obitelji Benincasa. Kao djevojčica se posvećuje molitvi i doživljava prvi zanos i viđenje. Nakon smrti svoje najstarije sestre pristupa Trećem redu svetog Dominika. Posvetila se molitvi, postu, pokori, a proživljava duboka mistična iskustva. Njezin život se sve više otvara javnosti, napose djeluje kao  pomiriteljica gradova i država. Nastoji oko obnove Crkve. Najviše troši svoje energije da se papa iz Avignona vrati u Rim, u čemu i uspijeva. Godine 1375. primila je rane Isusove. Umire iscrpljena od molitve i apostolata 1380. godine. Proglašena je 1970. godine crkvenom naučiteljicom jer je ostavila iza sebe spise visoke teološke vrijednosti.

Ti si vječno Trojstvo, tvorac, a ja stvorenje. Spoznah, jer si me ti rasvijetlio, po novom stvaranju što ga ti učini nada mnom krvlju jedinorođenoga Sina tvoga, da si ljubavlju osvojeno od ljepote svoga stvorenja.

Iz “Razgovora o Božanskoj Providnosti” svete Katarine Sijenske