SVETI FILIP I JAKOV

santi filippo e giacomoSveti Filip i Jakov, Isusovi učenici i apostoli.

Sveti Filip – rodom je iz Betsaide, s obale Genezaretskoga jezera. Najprije je učenik Ivana Krstitelja te Isusov. Isusu je doveo svoga prijatelja Natanaela. Sveti Ivan u svom evanđelju na nekoliko mjesta spominje Filipa. Nakon Isusova uzašašća prema predaji propovijeda evanđelje u Skitiji (južni dio Rusije i Ukrajine). Sa svoje dvije kćeri podnio je mučeništvo u Hierapolisu u Frigiji.

Sveti Jakov Mlađi – sin Alfejev, rođak Isusov. Nakon uzašašća djeluje u Jeruzalemu gdje nakon mučeništva svetog Jakova Starijeg postaje biskupom Jeruzalema. Sudionik je “prvog koncila”. Napisao je jednu poslanicu. Prema Josipu Flaviju kamenovali su ga Židovi između 62. i 66. godine.

Kaže mu Filip: “Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!” Nato će mu Isus: “Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš? Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš: ‘Pokaži nam Oca?’ Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte”.                               Iv 14, 8-11

Jakov, sluga Boga i Gospodina Isusa Krista: dvanaestorima plemena Raseljeništva pozdrav… Braćo moja, odluta li tko od vas od istine pa ga tkogod vrati, znajte: tko vrati grešnika s lutalačkog puta njegova, spasit će dušu njegovu od smrti i pokriti mnoštvo grijeha.                  Jak 1,1; 5, 19-20