SV. ANDRIJA APOSTOL

sveti andrija

Sveti Andrija apostol je rodom iz Betsaide u Galileji. Bio je brat Šimuna Petra, a živio je s bratom u Kafarnaumu baveći se ribarstvom na Genezaretskome jezeru. Bio je učenik sv. Ivana Krstitelja, a onda ga je Gospodin Isus pozvao za svog apostola, obično se kaže da je Andrija “prvopozvani” Isusov apostol. U evanđeoskom popisu Dvanaestorice, Andrija je drugi, odmah nakon sv. Petra. Evanđelist Ivan, drug i prijatelj, sv. Andriju nekoliko puta spominje u svom Evanđelju pokazujući njegovu zauzetost oko ljudi kojima je Isus propovijedao. Nakon Gospodinova uzašašća Andrija propovijeda na obali Crnog mora, a zatim u Grčkoj gdje je postao biskupom u Patrasu. Mučeništvo je podnio za cara Nerona, raspet je na kosi križ, tzv. Andrijin križ. Relikvije su mu prenesene u Carigrad, a glava u Rim. Pavao VI. ju je 1964. vratio u Patras kao znak jedinstva Crkve.

Sutradan opet stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: “Evo Jaganjca Božjega!” Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: “Što tražite?” Oni mu rekoše: “Rabbi” – što znači: “Učitelju – gdje stanuješ?” Reče im: “Dođite i vidjet ćete.” Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura. Jedan od one dvojice, koji su čuvši Ivana pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra.        Iv 1, 35-42