BL. ANĐELA FOLINJSKA

01-B_Angela_da_Foligno-3Blažena Anđela Folinjska (1248.-1309.) – rođena je u umbrijskome gradu Folignu. Zarana je stupila u Treći red svetog Franje (danas OFS). Nastojala je oko ljubavi prema Bogu i neumorno je služila siromasima. Odlikovala se božanskom mudrošću, doživljavala je duboka mistična iskustva koja je ostavila u spisima. Nazivana je “učiteljicom teologa”. Kritičko izdanje njezinih spisa izdano je 1925. godine u Parizu.

Bože moj, učini me dostojnom da mogu shvatiti preduboku tajnu, koju je izvela žarka i neizreciva ljubav tvoja s darežljivom ljubavlju samoga Trojstva, to jest tajnu presvetog tvojeg Utjelovljenja, koje je bilo počelom našeg spasenja                 Blažena Anđela Folinjska