BEZGRJEŠNO ZAČEĆE BDM

Bezgrešno začeće BDMBezgrješno začeće BDM – svetkovina je kojom se slavi povlastica Majke Isusove: oslobođena je ljage istočnog grijeha te je ispunjena obiljem Božje milosti. Svetkovina je plod sazrijevanja Crkve u vjeri o Spasiteljevoj Majci i o svijesti sveopće grešnosti. Počela se na Istoku slaviti kao “Začeće sv. Ane” u kojem se gledalo Anino dijete kao osobitu Božju izabranicu punu milosti. Na Zapadu su se razvile velike teološke rasprave o Marijinu bezgrješnom začeću u kojima su prednjačili franjevci potaknuti bl. Ivanom Duns Škotom. Papa Pijo IX. je 1854. godine proglasio dogmu: “Posebnom milošću i povlasticom svemogućeg Boga, zbog predviđenih zasluga Isusa Krista, Spasitelja ljudskog roda, blažena Djevica Marija bila je izuzeta svake ljage istočnog grijeha”. Na današnji dan Katolička crkva slavi svetkovinu milosnoga bezgrješnog začeća Djevice Marije.

Sva si lijepa, o Marijo! / Sva si lijepa, o Marijo! / I ljage grijeha istočnoga nema na tebi! / I ljage grijeha istočnoga nema na tebi! / Ti, slavo Jeruzalema! / Ti, radosti Izraela! / Ti, svijetli uresu našega naroda! / Ti, zagovornice grešnika! / O, Marijo! / O, Marijo! / Djevice ti premudra! / Majko naša preblaga! / Moli se za nas! / Posreduj Majko, za nas, kod Isusa, svoga Sina. / U Začeću svome, Djevo, bila si bezgrešna. / Moli za nas Oca čijeg si Sina rodila.              

 

Bezgrešno začeće BDM