SVETI RUPERT

47350Sveti Rupert – živi na prijelazu iz 7. u 8. stoljeće. Potječe iz jedne plemićke franačke obitelji. Djelovao je u Wormsu ali je prešao u Bavarsku gdje je želio pomoći kršćanima u materijalnom i duhovnom pogledu. Stekao je povjerenje bavarskog kneza te je dobio posjed oko Salzburga. Na njemu je sagradio samostan i crkvu sv. Petra u kojoj je bio opat a koji će postati središte širenja i utvrđivanja kršćanske vjere na području Bavarske i pokrajine Salzburg. Bio je opat biskup sve do svoje smrti 718. godine. Zaštitnik je grada i pokrajine Salzburg, te njezin znak koji ih predstavlja u svijetu.

Isus reče: “Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod sud, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.”     Mt 5, 14-16