SVETI VID

sveti_vid4Sveti Vid – rodio se potkraj 3. stoljeća na Siciliji u poganskoj obitelji. U najranijoj mladosti su ga u kršćanstvo uputili dadilja Krescencija i učitelj Modest. Bio je živahan dječak tako da je uočen kao kršćanin. Bog je preko njega činio čudesa pa se za njega zainteresirao i car Dioklecijan koji ga je pozvao u Rim da mu izliječi sina od padavice. Predaja kaže da ga je i izliječio, ali je umjesto nagrade, mučen i pogubljen. Štovanje svetog Vida brzo se širilo, a napose među slavenskim narodima. Tako je u Hrvatskoj njemu posvećeno 123 crkve i kapele te brojni oltari sa slikama ili kipovima. Njegove se relikvije čuvaju u st. Denisu (Pariz) i Pragu gdje se nalazi relikvijar njegove ruke. Sveti Vid je zaštitnik grada Rijeke i Okučana.

Oče Sveti! A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga. Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina. Kao što ti mene posla u svijet tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini. 

Iv 17, 13-19