SVETI ROBERT IZ NEWMINSTERA

327239239_1e47167ba5Sveti Robert iz Newminstera (1100.-1159.) – rodom je Englez. Studirao je u Parizu. Stupio je u benediktinski samostan ali je malo potom postao cistercit u samostanu Fountains u Jorkshiru. Godine 1138. osnovao je cistercitski samostan u Newminsteru i postao je u njemu prvi opat. Redovnički je život u samostanu cvao pa su se od njega razvili samostani Pipewell (1143.), Rocke (1147.) i Sawley (1148.). Umro je 1159. godine.

A ja, Bože sačuvaj da bih se ičim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu. Uistinu, niti je što obrezanje niti neobrezanje, nego – novo stvorenje. A na sve koji se ovoga pravila budu držali, i na sveg Izraela Božjega – mir i milosrđe!

Gal 6, 14-16