RASPORED ŽUPNE KATEHEZE

RASPORED VJERONAUKA PRVOPRIČESNIKA U PASTORALNOJ GODINI 2022../2023.

Učenici osnovne škole VEĆESLAVA HOLJEVCA:

3a, ponedjeljkom u 15 sati

3b, utorkom u 15 sati

3c, srijedom u 15 sati

Učenici osnovne škole TRNSKO:

3a, ponedjeljkom u 16 sati

3b i 3d, utorkom u 16 sati

3c, srijedom u 16 sati

Susreti započinju 24. listopada i za prvo polugodište traju do 10. prosinca. Za drugo ćemo vas polugodište obavijestiti na vrijeme.

RASPORED VJERONAUKA POTVRĐENIKA (KRIZMANIKA) U PASTORALNOJ GODINI 2022./2023.

Učenici osnovne škole VEĆESLAVA HOLJEVCA:

8a i 8c, utorkom u 9 ili u 15 sati

8b i 8d, utorkom u 10 ili u 16 sati

Učenici osnovne škole TRNSKO:

8a i 8c, utorkom u 15 ili u 9 sati

8b i 8d, utorkom u 16 ili u 10 sati

Susreti započinju 25. listopada i za prvo polugodište traju do početka. Za drugo ćemo vas polugodište obavijestiti na vrijeme. Vrijeme održavanja susreta je suprotno od smjena nastave u školama.