Raspored vjeronauka za prvu pričest i svetu potvrdu

krunicaa-001

PRVOPRIČESNICI

OŠ “Većeslava Holjevca” Siget     Utorak u 15:45h ne boravak  3 A; B; C
                                                                                        16: 30h. boravak 3 , A, B, C
OŠ” Trnsko”                                         Četvrtak  u 9:00 ili 15 : 45h
                                                                          ne boravak u 15:45h
                                                                          boravak u 16:30 h.

KRIZMANICI

OŠ “Većeslava Holjevca” Siget
Kada je nastava poslijepodne:
8.A. – 9.00-9.45
8.B. – 9.45-10.30
Kada je nastava ujutro:
8.A. – 15.00-15.45
8.B. – 15.45-16.30
OŠ” Trnsko”  
Kada je nastava poslijepodne:
8.A. 9.00-9.45
8.B. 9.45-10.30 + VANJSKI
8.C. 10.30-11.15
Kada je nastava ujutro:
8.A. 15.00-15.45
8.B. 15.45-16.30 + VANJSKI
8.C. 16.30-17.15