RASPORED VJERONAUKA ZA PRVOPRIČESNIKE

Vjeronaučni susreti prvopričesnika pastoralne godine 2014/2015 održavaju se po slijedećem rasporedu:
O. Š. VEĆESLAVA HOLJEVCA, djeca koja ne pohađaju Dnevni boravak, UTORAK u 15
O. Š. VEĆESLAVA HOLJEVCA, djeca koja pohađaju Dnevni boravak, UTORAK u 15:45
O. Š. TRNSKO, 3A razred, UTORAK u 8 ili u 14:15
O. Š. TRNSKO, djeca koja ne pohađaju Dnevni boravak, UTORAK u 15
O. Š. TRNSKO, djeca koja pohađaju Dnevni boravak, UTORAK u 16:30