RASPORED VJERONAUKA ZA PRVOPRIČESNIKE 2017/2018

RASPORED VJERONAUKA PRVOPRIČESNIKA

Vjeronaučni susreti prvopričesnika pastoralne godine 2017/2018 održavaju se po slijedećem rasporedu:

O. Š. VEĆESLAVA HOLJEVCA, djeca koja ne pohađaju Dnevni boravak, UTORAK  u 15:45

O. Š. VEĆESLAVA HOLJEVCA, djeca koja pohađaju Dnevni boravak, UTORAK u 16:30

O.Š. TRNSKO, 3A razred, ČETVRTAK u 9 ili u 15

O. Š. TRNSKO, djeca koja ne pohađaju Dnevni boravak, ČETVRTAK u 15:45

O. Š. TRNSKO, djeca koja pohađaju Dnevni boravak, ČETVRTAK u 16:30