RASPORED VJERONAUKA ZA KRIZMANIKE

Vjeronaučni susreti krizmanika pastoralne godine 2014/2015 održavaju se po slijedećem rasporedu:
O. Š. TRNSKO, 8A, SRIJEDA u 10:30 ili 14:30
O. Š. TRNSKO, 8B, SRIJEDA u 9 ili 14
O. Š. TRNSKO, 8C, SRIJEDA u 9 ili 14:30
O. Š. TRNSKO, 8D, SRIJEDA u 10:30 ili 14
O. Š. VEĆESLAVA HOLJEVCA, 8A, SRIJEDA u 9:30 ili 15
O. Š. VEĆESLAVA HOLJEVCA, 8B, SRIJEDA u 10 ili 15:30