RASPORED VJERONAUKA ZA KRIZMANIKE 2019. / 2020.

1. TJEDAN
SRIJEDA
9:00 – 8B – SIGET

ČETVRTAK
10:00 – 8A – SIGET

ČETVRTAK
15:00 – 8A – TRNSKO
15:45 – 8B – TRNSKO
16:00 – 8C – TRNSKO

2. TJEDAN
SRIJEDA
9:00 – 8A – TRNSKO
9:45 – 8B – TRNSKO
10:30 – 8C – TRNSKO

ČETVRTAK
14:00 – 8A – SIGET
15:00 – 8B – SIGET