ZARUČNIČKI TEČAJ

RASPORED ZARUČNIČKIH TEČAJA 2021 / 2022.

ZA SUDJELOVANJE NA TEČAJU OBVEZNO SE PRIJAVITI.

NA SLIJEDEĆU ADRESU: fra.siget@ofm.hr

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI PUNO IME I PREZIME OBOJE ZARUČNIKA.

19. do 23. rujna 2022. u 20.00 sati – prijava do 18. rujna 2022.

17. do 21. listopada 2022. u 20.00 – prijava do 16. listopada 2022.

14. do 18. studenoga 2022. u 20.00 – prijava do 13. studenog 2022.

Predavanja se  održavaju u crkvi, s početkom u 20 sati, a traju jedan do dva školska sata, tj 45 do 90 minuta. 

Tečaj su dužni pohađati svi zaručnici koji kane sklopiti crkvenu ženidbu. Kotizacija za sudjelovanje na Tečaju iznosi 100 kuna po paru i predaje se zadnjeg dana, prilikom preuzimanja Potvrde o sudjelovanju.

Zaručnički tečaj može se pohađati i više mjeseci prije vjenčanja, a Potvrda o sudjelovanju nema rok trajanja. Obrađuju se sljedeće teme:

1. Od zaljubljenosti do ljubavi, Brak kao sakrament – fra Ivan Utješinović
2. Spolnost u službi života – bračna ljubav – dr. Ivanka Sečen i Ivana Zečević ili Natalija Lovrić
3. Psihološki vid bračnog i obiteljskog života – dr. Jelena Pukšić Haubrich
4. Obiteljski život – iskustvo i svjedočenje – vlč. Stanko Mikulić, đakon
5. Pravne i druge praktične informacije o sakramentu ženidbe – fra Robert Perišić

U duhovnoj pripravi za vjenčanje, kao i inače u životu, važno je da zaručnici nastoje zajedno moliti i svake nedjelje i zapovijedanog blagdana sudjelovati na svetoj misi u svojoj župi.

Oni zaručnici koji nisu kršteni, te primili ostale sakramente kršćanske inicijacije, a žele ih prije vjenčanja primiti neka se na vrijeme jave svom župniku, kako bi dobili potrebne informacije o pripravi za spomenute sakramente. U našoj župi priprema za odrasle započinje početkom listopada i traje do Uskrsa.

Kako bi sklapanje braka u crkvi bilo priznato i za građansko pravno područje, mladenci su dužni u Matičnom uredu nadležnom za ono mjesto gdje se nalazi crkva u kojoj se žele vjenčati (Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12) zatražiti Potvrdu o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku. Ta potvrda ne smije biti starija od tri mjeseca. Oba primjerka navedene Potvrde, zajedno sa svim drugim potrebnim dokumentima,  mladenci trebaju predati u Župni ured župe u kojoj se žele vjenčati.