ZARUČNIČKI TEČAJ

RASPORED ZARUČNIČKIH TEČAJA 2018/2019

17. do 21. rujna 2018.

22. do 26. listopada 2018.

19. do 23. studenoga 2018.

14. do 18. siječnja 2019.

18. do 22. veljače 2019.

18. do 22. ožujka 2019.

20. do 24. svibnja 2019.

17. do 21. lipnja 2019.

22. do 26. srpnja 2019.

16. do 20. rujna 2019.

21. do 25. listopada 2019.

18. do 22. studenoga 2019.

TRENUTNO NIJE POTREBNA PRETHODNA PRIJAVA

Predavanja se održavaju u 20 sati u Velikoj dvorani u prizemlju crkve.

Tečaj su dužni pohađati svi zaručnici koji kane sklopiti crkvenu ženidbu.

Na zaručnički tečaj može se poći nekoliko mjeseci prije vjenčanja. Obrađuju se sljedeće teme:

1. Od zaljubljenosti do ljubavi, Brak kao sakrament – fra Robert Perišić
2. Spolnost u službi života – bračna ljubav – dr. Ivanka Sečen i Ivana Zečević ili Natalija Lovrić
3. Psihološki vid bračnog i obiteljskog života – dr. Jelena Pukšić Haubrich
4. Obiteljski život – iskustvo i svjedočenje – vlč. Stanko Mikulić, đakon
5. Pravne i druge praktične informacije o sakramentu ženidbe – fra Robert Perišić

U duhovnoj pripravi za vjenčanje, kao i inače u životu, važno je da zaručnici nastoje svaku večer obaviti redovitu večernju molitvu i da svake nedjelje pođu na sv. misu u svoju župnu crkvu.

Oni zaručnici koji nisu primili sakramente Prve svete pričesti i Svete potvrde ili nisu kršteni neka se jave svom Župnom uredu mnogo ranije, da dobiju potrebne informacije o pripravi za spomenute sakramente. Preporuča se da se zaručnici za ovu pripravu jave sredinom mjeseca rujna ili početkoM listopada.

Kako bi sklapanje braka u crkvi bilo priznato i za građansko pravno područje, mladenci su dužni u Matičnom uredu nadležnom za ono mjesto gdje se nalazi crkva u kojoj se žele vjenčati (Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12) zatražiti Potvrdu o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku. Ta potvrda ne smije biti starija od tri mjeseca. Oba primjerka navedene Potvrde, zajedno sa svim drugim potrebnim dokumentima,  mladenci trebaju predati u Župni ured župe u kojoj se žele vjenčati.