ZARUČNIČKI TEČAJ

RASPORED ZARUČNIČKIH TEČAJA 2020

ZA SUDJELOVANJE NA TEČAJU OBVEZNO SE PRIJAVITI NA SLIJEDEĆU ADRESU: fra.siget@ofm.hr

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI PUNO IME I PREZIME OBOJE ZARUČNIKA.

15. do 19. lipnja 2020.u 20:00, prijave traju do 14. lipnja.

20. do 24. srpnja 2020.u 20:00, prijave traju do 19. srpnja.

21. do 25. rujna 2020.u 20:00, prijave traju do 20. rujna.

19. do 23. listopada 2020.u 20:00, prijave traju do 18. listopada.

16. do 20. studenoga 2020.u 20:00, prijave traju do 15. studenoga.

Predavanja se održavaju u velikoj dvorani u prizemlju crkve, s početkom u 20 sati.

Tečaj su dužni pohađati svi zaručnici koji kane sklopiti crkvenu ženidbu.

Na zaručnički tečaj može se poći i više mjeseci prije vjenčanja, a Potvrda o pohađanju nema rok trajanja. Obrađuju se sljedeće teme:

1. Od zaljubljenosti do ljubavi, Brak kao sakrament – fra Mate Bašić
2. Spolnost u službi života – bračna ljubav – dr. Ivanka Sečen i Ivana Zečević ili Natalija Lovrić
3. Psihološki vid bračnog i obiteljskog života – dr. Jelena Pukšić Haubrich
4. Obiteljski život – iskustvo i svjedočenje – vlč. Stanko Mikulić, đakon
5. Pravne i druge praktične informacije o sakramentu ženidbe – fra Robert Perišić

U duhovnoj pripravi za vjenčanje, kao i inače u životu, važno je da zaručnici nastoje svaku večer obaviti redovitu večernju molitvu i da svake nedjelje pođu na sv. misu u svoju župnu crkvu.

Oni zaručnici koji nisu primili sakramente Prve svete pričesti i Svete potvrde ili nisu kršteni neka se jave svom Župnom uredu mnogo ranije, da dobiju potrebne informacije o pripravi za spomenute sakramente. Preporuča se da se zaručnici za ovu pripravu jave sredinom mjeseca rujna ili početkom listopada.

Kako bi sklapanje braka u crkvi bilo priznato i za građansko pravno područje, mladenci su dužni u Matičnom uredu nadležnom za ono mjesto gdje se nalazi crkva u kojoj se žele vjenčati (Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12) zatražiti Potvrdu o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku. Ta potvrda ne smije biti starija od tri mjeseca. Oba primjerka navedene Potvrde, zajedno sa svim drugim potrebnim dokumentima,  mladenci trebaju predati u Župni ured župe u kojoj se žele vjenčati.