Naši “Križići” na Zlatnoj Harfi 2016.

U subotu 16. travnja u 10 sati u župi Bezgrješnog Srca Marijina na Jordanovcu održala se je ovogodišnja Zlatna harfa – smotra dječjih crkvenih zborova. Nastupili su i naši “Križići”, njih tridesetak. Predstavili su se s pjesmama: “Božanskog srca” i “Samo Ga zamoli”, a publika je njihove lijepe glasove nagradila gromoglasnim pljeskom.

Ovim putem čestitamo njima, kao i njihovoj voditeljici sestri Ivani Džambas, te vjernim sviračim Ivi Franjiću, Franji Vuglecu i Jani Pelikan koja ih je pratila violinom.