Moji prvi dani u Svetoj Zemlji – uvod

Mir i dobro!
Prije četiri godine, da budem precizniji 15. rujna 2010. godine uputio sam se u Jeruzalem, gdje sam išao dovršiti moj studij teologije koji sam započeo u Zagrebu. Mi franjevci naime imamo poseban privilegij studirati i živjeti na najvažnijim mjestima za kršćane. Tamo sam proveo tri godine,  zasigurno najljepše u čitavom mom životu. Doista mnogo ljudi želi otići na hodočašće u Svetu Zemlju, a meni se je ukazala prilika živjeti tamo! Ove tri godine promijenile su moj pogled na franjevaštvo i vjeru općenito, na sam poziv i otvorio mi je vidike koje dosad nisam imao.

Kroz par bilješki potrudio sam vam približiti moj doživljaj. Sigurno bi svatko na svoj način sigurno mogao prenijeti istu situaciju, ali ja sam vam pokušao na moj način. Kada sam pisao ove bilješke, ti događaji su se dogodili upravo taj dan, te su ove bilješke tako i pisane, subjektivno. Eto, toliko od mene u ovom uvodu, nadam se da će vam se svidjeti i da će i vas potaknuti da odete jednog dana u Svetu Zemlju.

fra Sandro Tomašević