Malenost je slama u jaslama Krista

Započelo je Došašće i naš Gospodin Isus Krist želi doći k nama. On se želi nastaniti u nama, želi postati dio nas. Zato već danas podigni glavu! Pogledaj! Evo Isus tebi želi doći. Krist cijelo tvoje biće želi zauzeti. On želi postati tvoj gospodar, tvoj otac, tvoj brat i prijatelj. Ustani ti pali čovječe! Evo Bog tebi dolazi. On sam tebi hita da te spasi. On tebe želi nositi. Tebe zagrliti i s tobom hoditi.
Želiš li ti koračati s njime? Želiš li ti biti Njegov domaćin? Želiš li da tvoje srce postane Njegovo Srce? Želiš li doživjeti Božić? Želiš li doživjeti dolazak majušnoga Boga u jasle tvoga srca? Ne boj se! Jer Bog tebi dolazi. Samo pruži svoju ruku Njemu. Samo ustani s Njime i sa svojim Božićem hodi.
Kako ćeš to učiniti?
Jedna od najvećih istina u ljudskom životu jest, da samo onda, kada postajemo maleni, otkrivamo velike stvari. Ako onda želimo pronaći Boga, moramo postati kao djeca, moramo postati maleni, da bismo pronašli to najveće i najviše što ljudski um može zamisliti. Zato je smisao Došašća da postanemo kao djeca, koja će onda u povijenom djetetu, koje leži u jaslama vidjeti počelo čitavog kozmosa, vidjeti Boga, koji nadvisuje čitav svemir. Stoga nemoj ti čovječe ovoga Božića ostati velik, jer nećeš ugledati maloga Boga. Nemoj biti ohol, jer ćeš promašiti ovo Beskonačno povijeno u jaslama, jer jedino kad smo maleni, otkrivamo nešto veliko – pa tako i Boga.
Sukladno s rečenim, samo ponizne, malene, jednostavne duše, koje su dovoljno malene da vide Božju veličinu u malenom Djetetu, mogu doista doživjeti Božić. Samo takav može vidjeti Utjelovljenu Riječ, pravog Boga i pravog Čovjeka. Samo maleni u malenom Djetetu može vidjeti svoga Stvoritelja, kao što samo Dijete u figuricama vojnika može vidjeti pravu vojsku, u tepihu bojno polje i u običnoj metli pravoga konja. Svijet u tom Djetetu vidi samo djetešce, ali ti imaš, već danas priliku, tako se pripremiti za Božić da onda u tom djetešcu vidiš Dijete, vidiš Božić, vidiš malog Boga. Jer to je Onaj koji ti za ovaj Božić želi reći: Daj mi svoje čovještvo, a ja ću ti dati moje božanstvo.
fra Mate Bašić