Arhiva kategorije: Biblijski sat

BIBLIJSKA TRIBINA

UTORAK – 29. listopada 2019.

RIJEČ U LITURGIJI – LITURGIJA U RIJEČI

 BIBLIJA U MISI – MISA U BIBLIJI
 RIJEČ BOŽJA U LITURGIJI – RIJEČ ŽIVA I DJELOTVORNA
 RIJEČI DUHA I ŽIVOTA
 EUHARISTIJA – ŽRTVA- GOZBA -SAVEZ
 „KAD GOD JEDETE OVAJ KRUH I PIJETE ČAŠU, SMRT GOSPODNJU NAVJEŠĆUJETE DOK ON NE DOĐE“
 GDJE BIBLIJA ZAVRŠAVA MISA ZAPOČINJE

Tribina započinje u 19,30
u prostoriji FRAME

BIBLIJSKA TRIBINA

UTORAK – 28. svibnja 2019. u 19:30
„JA SAM KRUH ŽIVOTA!“
EUHARISTIJA – ŽIVOT CRKVE
EUHARISTIJA – ZAHVALA – ŽRTVA – GOZBA
„BIJAHU POSTOJANI U NAUKU APOSTOLSKOM, LOMLJENJU KRUHA“
„UZMITE I JEDITE, OVO JE TIJELO MOJE, OVO JE KRV MOJA!“
EUHARISTIJA – SPOMEN ČIN
EUHARISTIJA – ISUS TRAJNO PRISUTAN MEĐU NAMA
EUHARISTIJA U ŽIVOTU CRKVE KROZ POVIJEST
EUHARISTIJA – IZVOR I VRHUNAC SVEGA KRŠĆANSKOG ŽIVOTA
 
Tribina se održava u prostoriji FRAME!

Biblijska tribina

UTORAK, 26. OŽUJKA 2019.

„DAJTE, POMIRITE SE S BOGOM“

– SAKRAMENT POMIRENJA –
 BOG – OTAC MILOSRĐA
 OBRATITE SE I VJERUJTE EVANĐELJU
 EVO SAD JE VRIJEME MILOSNO, SAD JE VRIJEME SPASA!“ (2 Kor 6,2)
 POKORA
 „NIJE MENI DO SMRTI GREŠNIKOVE, NEGO DA SE OBRATI I ŽIVI!“
 „ISPOVIJEDAJTE JEDNI DRUGIMA GRIJEHE, I MOLITE DA OZDRAVITE“ (Jak 5,16)
 ISPOVIJED – POMIRENJE – POKORA – OBRAĆENJE – OZDRAVLJENJE!

Tribina započinje u 19,30
u prostoriji FRAME