Arhiva kategorije: Biblijski sat

BIBLIJSKA TRIBINA

UTORAK – 28. svibnja 2019. u 19:30
„JA SAM KRUH ŽIVOTA!“
EUHARISTIJA – ŽIVOT CRKVE
EUHARISTIJA – ZAHVALA – ŽRTVA – GOZBA
„BIJAHU POSTOJANI U NAUKU APOSTOLSKOM, LOMLJENJU KRUHA“
„UZMITE I JEDITE, OVO JE TIJELO MOJE, OVO JE KRV MOJA!“
EUHARISTIJA – SPOMEN ČIN
EUHARISTIJA – ISUS TRAJNO PRISUTAN MEĐU NAMA
EUHARISTIJA U ŽIVOTU CRKVE KROZ POVIJEST
EUHARISTIJA – IZVOR I VRHUNAC SVEGA KRŠĆANSKOG ŽIVOTA
 
Tribina se održava u prostoriji FRAME!

Biblijska tribina

UTORAK, 26. OŽUJKA 2019.

„DAJTE, POMIRITE SE S BOGOM“

– SAKRAMENT POMIRENJA –
 BOG – OTAC MILOSRĐA
 OBRATITE SE I VJERUJTE EVANĐELJU
 EVO SAD JE VRIJEME MILOSNO, SAD JE VRIJEME SPASA!“ (2 Kor 6,2)
 POKORA
 „NIJE MENI DO SMRTI GREŠNIKOVE, NEGO DA SE OBRATI I ŽIVI!“
 „ISPOVIJEDAJTE JEDNI DRUGIMA GRIJEHE, I MOLITE DA OZDRAVITE“ (Jak 5,16)
 ISPOVIJED – POMIRENJE – POKORA – OBRAĆENJE – OZDRAVLJENJE!

Tribina započinje u 19,30
u prostoriji FRAME

BIBLIJSKA TRIBINA

UTORAK – 12. veljače 2019.

KRŠTENJE

-SAKRAMENT PREPOROĐENJA-

 

BITI KRŠĆANIN – KRŠTENJE, TEMELJNI SAKRAMENT

„JE LI TKO KRŠTEN, NOV JE STVOR“

KRŠTENJE – NOVO ROĐENJE

„KOJI STE GOD U KRISTA KRŠTENI, KRISTOM SE ZAODJENUSTE!“

BIBLIJSKI TEMELJI SAKRAMENTA KRSTA

PRVA CRKVA KRSTI I ŽIVI KRŠTENJE

UČINCI KRŠTENJA – NOVI ŽIVOT

„NE ŽIVIM  VIŠE JA, NEGO U  MENI ŽIVI  KRIST!“

KRŠĆANIN – „ČUĐENJE U SVIJETU“!

Tribina započinje u 19,30

u prostoriji FRAME