BL. URBAN V.

Papa_Urbanus_QuintusBlaženi Urban V., papa – za Crkvu u Hrvata je značajan po tom što je Trsatskom svetištu poklonio čudotvornu sliku Majke Božje koja se i danas časti kao Majka Milosti. Prije nego je stupio na Petrovu biskupsku stolicu bio je redovnik benediktinac, vršio je službe opata i bio je profesor kanonskog prava; živio je u okolici Avignona. Za papu je izabran 1362. godine ali je zadržao benediktinsku halju i način života. Bio je pobožan, nastojao je obnoviti papinsku kuriju u Avignonu. Želio je organizirati križarske vojne protiv Turaka te obnoviti zajedništvo s Istočnom Crkvom. Vratio se u Rim 1367. godine ali zbog nemira ponovno odlazi u Avignon u kojem umire 1370. godine na glasu svetosti. Boraveći u Loretu susreo se sa hrvatskim hodočasnicima te je po franjevcu Bonifaciju Napuljcu na Trsat poslao čudotvornu sliku, danas poznatu kao Gospa Trsatska.

Papa Urban V. kad se vraćao iz Avignona u Rim je na putu svratio u Loreto. Ondje ga je zadivila i duboko dirnula pobožnost kršćana iz hrvatskih krajeva koji su plakali za Gospinom kućom. Stoga, na molbu Frankopana, po franjevcu Bonifaciju Napuljcu 1367. godine papa Urban V. šalje na Trsat, vjernicima za utjehu, čudotvornu sliku. Ona se još i danas štuje kao Trsatska Čudotvorka, Majka Milosti.     

Nazaretska poruka Marijina Trsata, Bonaventura Duda