Biti svet

Mnogo se puta pitamo: Kako biti svet? Koje sve akrobacije činiti da postanem svet? Čega se sve moram odricati da dođem do svetost? Kako se vježbati u duhu da bih bio svet? Ma, je li uopće moguće danas živjeti sveto i biti svet?

Svatko od nas kršćana po sakramentu krštenja pozvan je na svetost i ne samo to… Svatko je od nas već samim krštenjem dionik svetosti i na putu svetosti.

Ta svetost od nas ne zahtjeva neke svemirske akrobacije, neke jedva moguće pothvate, ostvarive samo posebnim, malobrojnim kršćanskim ninja ratnicima,  već zahtjeva samo predanje i povjerenje Bogu.

Ukoliko promotrimo tolike svece prije nas vidjet ćemo da svetost nije rezervirana ili predestinirana za neke posebne. Svetim se ne rađa, već se svetim postajem. Stoga svatko može postignuti tu stvarnost savršenstva na koju nisu pozvani samo redovnici i svećenici, samo oni zatvoreni ili svijetu otvoreni, već su na svetost pozvani svi, baš svi.

Biti svet znači biti drugačiji. Znači donositi drugima Boga. Znači biti drugačiji od svijeta.

Istovremeno je potrebno znati, da ne možemo drugome nositi Boga ako smo isti kao i onaj kojem ga želimo donijeti. Jer da bismo mogli svijetu nositi Boga moramo biti drugačiji od svijeta, što ne znači da moramo odbaciti svijet ili bježati od svijeta, već posvećivati svijet svojim primjerom i unositi Duha Svetoga u svijet, jer se samo tako svijet može mijenjati, i to znači biti drugačiji ili ti biti svet.

I zato imajmo uvijek na pameti i zapisano u srcu da se svetim nitko nije rodio ali svetim svatko može postati. Svecem se ne nastaje već se svecem postaje. Taj put svetosti nam je pokazao i donio Isus Krist i ostavio neke instrumente kojima lakše postajemo sveti, a to su sveti sakramenti, napose Euharistija. Iskoristimo to što nam je od samoga Boga žrtvom darovano i skupom cijenom Presvete Krvi otplaćeno.

Ne boj se i ti biti svet.

fra Mate Bašić