BIBLIJSKA TRIBINA, 21. listopada 2014.

SAKRAMENTI – OTAJSTVO SUSRETA

SAKRAMENTI U BIBLIJI

KRIST – SAKRAMENT SUSRETA S BOGOM – PRASAKRAMENT

CRKVA – TEMELJNI  SAKRAMENT

SAKRAMENTI – BOŽJE DJELO U ČOVJEKU

POVIJEST – SAKRAMENT BOŽJE PRISUTNOSTI U SVIJETU

SAKRAMENTI – IZ ŽIVOTA U ŽIVOT

Tribina se održava 5. lipnja 2014. u 19,30  u crkvi Uzvišenja  Svetog Križa, Siget, dvorana  Frame.