BIBLIJSKA TRIBINA

UTORAK – 15. siječnja 2019. U 19:30 – PROSTORIJA FRAME

SAKRAMENTI – ŽIVOT CRKVE

 

SAKRAMENTI – CRKVA – ŽIVOT

BIBLIJSKA UTEMELJENOST SAKRAMENATA

KRIST – SAKRAMENT SUSRETA S BOGOM

CRKVA  – SAKRAMENT KRISTA

SAKRAMENTI – OTAJSTVO SUSRETA

ŽIVJETI SAKRAMENTE – ŽIVJETI OD SAKRAMENATA

VODITELJICA TRIBINE: DR. BISERKA BAĆANI