Dnevni arhivi: 3. srpnja 2016

Mlada misa fra Mate Bašića

Danas, 3. srpnja u 11 sati u svojim rodnim Šestinama naš fra Mate Bašić koji je bio na službi đakona u Sigetu slavio je mladu misu pod geslom iz druge poslanice Korinćanima “A ja ću najradije trošiti i istrošiti se za duše vaše”. Nadahnutu propovijed imao je fra Rozo Brkić, nekadašnji magistar bogoslova na Kaptolu koji je pratio fra Matu na dijelu njegovog redovničkog puta. Zahvala ide i svima koji su pratili fra Matu na njegovom putu, svim magistrima u postulaturi, novicijatu, bogosloviji, kao i sigetskoj braći i župniku fra Robertu Perišću i šestinskom župniku vlč. Robertu Šreteru. Još jednom mu čestitamo i želimo mu sreću u nastavku studija u Rimu, gdje se je odlučio na studij dogmatike. Isto tako, zahvaljujemo Josipu Ninkoviću na fotografijama koji godinama prati sva župna događanja.