Dnevni arhivi: 19. ožujka 2016

Bonaventurijanske duhovne vježbe – UVOD

Budući da svaka duhovna vježba treba biti pobožna i spasonosna, onda ona mora imati moć koja nadnaravno jača, mudrost koja ravna i blagost koja tješi. Stoga i pobožna duša koja obavlja ove spasonosne i obnoviteljske, franjevačke duhovne vježbe, prema programu sv. Bonaventure – Serafskog Naučitelja, po njima treba biti raspaljena ljubavlju prema gledanju Boga, ali tako da prigne svoja koljena duha pred Prijestoljem Presvetoga i nepojmljivoga Trojstva, kako to napominje i sveti Pavao kada kliče:

»Zato prigibam koljena pred Ocem, od koga dolazi ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji: neka nam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka da po vjeri Krist prebiva u srcima našim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni mognemo shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunimo do sve Punine Božje« (usp. Ef 3,14-19).

Apostol Pavao, posuda vječnoga izabranja, škrinja božanskoga posvećenja, zrcalo i uzor višnjega gledanja, navedenim nam riječima pokazuje postanje, predmet i plod ovih duhovnih vježbi. Zbog toga u ovim duhovnim vježbama svatko tko ih vrši treba ponizno kucati i mudro moliti osnažiteljsku moć Boga Oca, da ne malakše skršena naporom. Neka moli ravnateljsku mudrost Boga Sina, da ne zastrani od istine zavedena zabludom. Neka moli tješiteljsku svetost i blagost Boga Duha Svetoga da ne klone svladana zasićenjem. »Svaki dobar dar, svaki savršen poklon odozgo je, silazi od Stvoritelja svjetlila« (Jak 1,17). A, stoga s pravom na početku svakoga dobrog djela treba zazvati onoga od koga kao od počela svako dobro potječe, po kome se kao po uzoru svako dobro tvori i na koga se kao na svrhu svako dobro svodi. To je ono neizrecivo Trojstvo – Otac, Sin i Duh Sveti – na koje Apostol smjera kad kaže: »Prigibam svoja koljenja« itd., sve do onoga »da mognemo« (Ef 3, 14. i dalje).

Također je u uvodu potrebno razložiti i predmet te spasonosne duhovne vježbe. A predmet ove vježbe pobožna duha trebaju biti nutarnje i vanjske, niže i više stvari.

Mora, naime, pobožna duša u ovim spasonosnim duhovnim vježbama zraku razmatranja najprije usmjeriti na svoju nutrinu, da vidi kako je po prirodi oblikovana, po grijehu izobličena, a po milosti obnovljena i spasonosno preoblikovana.

Mora, kao drugo, zraku razmatranja usmjeriti na vanjske stvari, da spozna kako je nepostojano svjetovno bogatstvo i slava, kako je promjenjiva svjetovna veličina i kako bijedno svjetovno veličanstvo.

Mora, kao treće, zraku razmatranja usmjeriti na niže stvari, da shvati neizbježnu nužnost ljudske smrti, zastrašujuću strogost posljednjega suda i nesnosnu muku paklene kazne.

Mora, kao četvrto, zraku razmatranja usmjeriti na više stvari, da spozna i kuša neprocjenjivu krasotu, neizrecivu slast i beskonačnu vječnost nebeske radosti.

To je onaj blaženi križ omeđen četirima krajnostima, na kojemu, pobožna duša u ovim duhovnim vježbama treba stalno visjeti sa svojim preslatkim zaručnikom Isusom Kristom. To su i ona ognjena kola na četiri kotača, na kojima, pobožna dušo, moraš ustrajno pogledajući svoga najvjernijega prijatelja Isusa, uzići u nebesku palaču (usp. 2Kr 2,11). To je onaj četverostruki smjer, to jest istok, zapad, sjever i jug, u koji ti dušo, svakodnevno hodočasteći moraš ulaziti i na njemu svakodnevno pogledati svoga najljubljenijega Gospodina, tražiti ga i za njim tragati, tražeći ga naći, kako bi ti pobožna dušo mogla sa zaručnicom reći: »Po ležaju svome, u noćima, tražila sam onoga koga ljubi duša moja« (Pj 3,1). Na ova četiri smjera misli i Apostol kada kaže: »Da mognemo sa svima svetima shvatiti, koja je dužina, širina, visina i dubina.«

Treće, kao uvod u ove duhovne vježbe, pokazuje plod ove spasonosne vježbe. A plod te spasonosne vježbe, ako se za njim dostojno i hvalevrijedno traga, jest vječno blaženstvo, koje je nešto najbolje, najljepše i po sebi najdostojnije, nešto što ne traži ništa izvan sebe, nešto što ozdravlja duh, dušu i tijelo i tako čovjeka postavlja na razinu anđeoske slave. U tom plodu ove spasonosne duhovne vježbe, pobožna duša zajedno sa svetim Augustinom može klicati: »vidjet ćemo i ljubit ćemo, ljubit ćemo i slavit ćemo do u vječnost i dalje onoga koji je blagoslovljen uvijeke.« (Augustin, »De civ. Dei«, knj. 22, pogl. 30, br. 5.)

Ovaj plod obećava Apostol kad govor zaključuje riječima: »Da se ispunimo do sve punine Božje.« Tu ćemo puninu naći onda kad, prema sv. Bernardu, »Bog bude volji obilje mira, razumu punina svjetla i sjećanju trajanje vječnosti« (Bernard, »Sermo 11. in Cant.«, br. 5.) Onda će, naime, biti »Bog sve u svemu« (1Kor 15,28) »kad iz razuma nestane svake zablude, iz volje svake boli i iz sjećanja svakoga straha, a nastupi ona čudesna vedrina, božansko veselje i vječna sigurnost kojima se nadamo« (Bernard, »Sermo 11. in Cant.«, br. 6)

Za kraj uvoda u ove spasonosne franjevačke duhovne vježbe po programu sv. Bonaventure – Serafskog Naučitelja – nazvane »Bonaventurijanske duhovne vježbe«, sastavljene su jednostavnim riječima Svetih u obliku jednoga dijaloga, u kojemu pobožna duša, učenica vječne istine, razmatrajući pita, a unutarnji čovjek duhovno govoreći odgovara. Radi se stoga o razgovoru sa samim sobom – »Soliloquium«, kako je te duhovne vježbe i naslovio sv. Bonaventura.

Da bismo pak dospjeli do neprocjenjivoga razmatranja i ploda ovih duhovnih vježbi, počnimo od početka i pristupimo k Ocu svjetlila ponizno ga zazivajući, pobožno prignimo već sada koljena svoga srca, zazovimo Duha Svetoga, moleći Himan Duhu Svetom, prignimo se pred Prijestoljem vječnoga Veličanstva i pred prijestoljem nepodijeljenoga Trojstva neprestano vapimo, da nam Bog Otac po svome blagoslovljenom Sinu u Duhu Svetome dadne milost da se duhovno vježbamo, te mognemo spoznati, koja je dužina, širina, visina i dubina, i tako stići k njemu, koji je svrha i ispunjenje svake čežnje. Amen.

Priredio: fra Mate Bašić, prema Doctoris Seraphici S. Bonaventurae, Opera Omnia – Tomus VIII., Soliloquium – Razgovor sa samim sobom – Preveo: fra Stjepan Pavić, Zagreb, 2011.

Osvrt na X. područnu školu animatora i IX. područni seminar za voditelje formacija

Kao i svake godine, i ove su godine održani seminar za voditelje formacije (9. po redu) i škola animatora (10. po redu). Domaćin je bila Frama Bjelovar koja nas je toplo primila na tri dana u jednu od svojih osnovnih škola gdje se odvijala većina programa. Kad kažem toplo, doista to i mislim, jer su nam čak donijeli deke iz svojih domova kako bi nam u učionicama, gdje smo spavali, bilo što udobnije i toplije. Ostatak programa, Misna slavlja i večere, održani su u crkvi i samostanu nedaleko škole.

S Frame Siget išlo je nas pet: polaznice škole smo bile Klara, Ivana Du. i ja, Rafaela je bila na seminaru, a Mirna je bila tamo kao dio Područnog vijeća i pazila da sve ide po planu i programu. Dio škole animatora činila su predavanja koja su vodili Luka, Marijana i Lucija, iskusni framaši. Bili su vrlo pripremljeni i potrudili su se da sve što nam govore bude zanimljivo. Ostatak programa za animatore činio je rad po grupama te zadaci koje smo morali rješavati zajedno. Cilj svega toga je bio da ta novostečena znanja i vještine u komunikaciji i međuljudskim odnosima iskoristimo kako bismo u svojim framama mogli pripremati kvalitetnije susrete i širiti pozitivan duh bratstva.

Između predavanja bilo je dovoljno slobodnog vremena za upoznavanje s drugim framašima i stvaranje novih prijateljstava. Bilo je vrlo zanimljivo čuti kako funkcioniraju druge frame te me ugodno iznenadilo da smo jedna od rijetkih frama koje uspjevaju susrete održavati dva puta tjedno.

Hrana je bila odlična. Nitko nije ostao gladan, a tko je htio, mogao je uzeti i repete. To mi se osobito sviđa kod svih framaških susreta- sve je uvijek jako dobro isplanirano i organizirano te ide po programu koji smo dobili pri dolasku.Sve u svemu, jedan lijep i produktivan vikend proveden u veselju, pjesmi i molitvi.

Iva Dominović

Seminar za voditelje formacije i škola animatora započela je 26.2. u Bjelovaru pod geslom: „Nitko neka ne prezire tvoje mladosti, nego budi uzor vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći.“ (1 Tim 4, 12).

Kao i svaki sličan susret franjevačke mladeži i ovaj je započeo onim najbitnijim- Euharistijskim slavljem. Nakon slavlja imali smo večeru, te smo otišli u rad po skupinama kako bi se bolje upoznali s ljudima sa seminara.

Seminar je imao širok i raznolik plan i program, te nam niti u jednom trenutku nije bilo dosadno. Područno vijeće se zaista potrudilo i pobrinulo da ne ostanemo gladni, žedni i bez potrebnih Bez obzira koliko puta jedan voditelj formacije ode na seminar, svaki put nauči nešto novo ili dobije ideju koju može prenijeti na svoje mjesno bratstvo…Stoga preporučujem svima koji imaju priliku neka idu druže se, upoznaju i nauče nešto novo!

Rafaela Bešlić

20. ožujka 2016.

NEDJELJA MUKE GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA
– CVJETNICA –
Tijekom idućeg tjedna slavimo
21. Ponedjeljak: sv. Serapion Thmujski, pustinjak
22. Utorak: sv. Benvenut iz Ankone, biskup
23. Srijeda: sv. Turibije Mongrovejski, apostol južne Amerike
24. VELIKI ČETVRTAK
25. VELIKI PETAK – post i nemrs
26. VELIKA SUBOTA
27. Nedjelja Uskrsnuća GNIK – VAZAM
 Tijekom ovoga tjedna imat ćete priliku pristupiti sakramentu sv. ispovjedi svakodnevno od 10 do 12 i od 17 do 19 sati. U četvrtak i petak prilika za ispovijed će biti od 10 do 12 i od 16 do 18, po završetku obredâ, kao i na Veliku subotu više neće biti prilike za ispovijed Cjelokupni raspored možete vidjeti na oglasnim pločama.
 Kako ove godine svetkovina Navještenja Gospodinova pada na Veliki Četvrtak, ona će se liturgijski slaviti 4. travnja.
 Pred nama je Sveti ili Veliki tjedan. Uskrs ne možemo doživjeti i proslaviti u punini, ako ne sudjelujemo u obredima ovih svetih dana.
 Na Veliki Četvrtak misa večere Gospodnje počinje u 18. 30 sati, a nakon mise bit će u našoj kapelici euharistijsko klanjanje.
 Na Veliki petak u 18.30 započinju obredi Muke Gospodnje. Toga je dana obvezni post i nemrs za sve vjernike između navršenih četrnaest i šezdeset godina života. Tom ćemo prilikom, kako je uobičajeno skupljati vaše priloge za vjernike katolike i crkvene ustanove u Isusovoj domovini – Svetoj Zemlji.
 Na Veliku Subotu pozvani smo u tišini pohoditi Isusov grob. Vazmeno bdijenje koje je vrhunac cijele liturgijske godine, što znači najvažnije bogoslužje u godini, započinje u 20.00 sati. Za ovo slavlje ponesite svijeće, koje možete nabaviti i na našem kiosku.
 U nedjelju Uskrsnuća Gospodnjeg prva sveta misa bit će u 7 sati, a ostale su mise po nedjeljnom rasporedu u 8, 9, 10, 11.30 i u 18.30. Kod svih misa bit će i uskrsni blagoslov hrane.
 Tijekom svetog tjedna pripravimo se za istinsku i radosnu proslavu Isusova uskrsnuća. Ne dopustimo da nas pripremanje izvanjske proslave udalji od otajstva koje slavimo.
 U prošlu smo srijedu proslavili spomen časnog sluge Božjega o. Vendelina Vošnjaka. Tom prigodom izašao je novi broj biltena VENDELIN, pa se njime i prigodnim sličicama možete poslužiti na stoliću kod izlaza iz crkve.
 Kao što možete vidjeti, u svetištu naše crkve smo učinili neke preinake, kako bi se sveta misa mogla slaviti onako kako to predviđa Obnovljeni red mise prema II. Vatikanskom Saboru. Tri su mjesta slavljenja: sjedalo svećenika za uvodne i zaključne obrede, ambon za službi riječi i oltar za euharistijsku službu. Uz ovo napominjemo da je prije više godina Hrvatska biskupska konferencija službeno odredila da se nakon misnih čitanja upotrebljava novi prijevod poklika koji više ne glasi: Riječ je Gospodnja!, nego RIJEČ GOSPODNJA!, pa molimo sve čitače da se toga pridržavaju.
 Na našem kiosku možete nabaviti najnovije brojeve časopisa i uskrsne čestitke. Preporučamo knjigu pape Franje: BOŽJE IME JEST MILOSRĐE.