Dnevni arhivi: 30. listopada 2015

SVETI GERMAN

santo7050bigSveti German – živio je na prijelazu između V. i VI. stoljeća u gradu Capua sjeverno od Napulja, u bogatoj obitelji. Sva je svoja dobra rasprodao a novac razdijelio siromasima, a zatim se posvetio redovničkom pozivu. Izabran je za biskupa Capue oko 519. godine. Papa Hormizda ga šalje u Carigrad kako bi se prekinula shizma nakon Kalcedonskog sabora. Bio je prijatelj svetog Benedikta koji je vidio dušu svetog Germana kako uzlazi na nebo 30. listopada 541. godine. Tijelo mu pokopaše u Capui. 866. godine mu se jedan dio relikvija prenese na Monte Casino, a drugi u Piacenzu.

Dobro je slaviti Gospodina, pjevati imenu tvome, Svevišnji; naviještati jutrom ljubav tvoju i noću vjernost tvoju, uz harfu od deset žica i liru, s pjesmom uz citaru.

Obradovao si me djelima svojim, Gospodine, kličem zbog djela ruku tvojih. Kako su silna djela tvoja, Gospodine, i duboki naumi tvoji!

Ps 92, 2-6