Dnevni arhivi: 2. listopada 2015

SVETI ANĐELI ČUVARI

Cortona_Guardian_Angel_01Sveti Anđeli Čuvari – duhovna su bića o kojima često govori Sveto pismo. Katekizam Katoličke Crkve uči vjernike upravo ono što Sveto pismo kazuje te naglašava: “Od djetinjstva do smrti ljudski je život okružen njihovom zaštitom i zagovorom. Svaki vjernik ima uza se anđela kao čuvara i pastira da ga vodi u život. Već na zemlji kršćanski život po vjeri sudjeluje u blaženom društvu s anđelima i ljudima koji su sjedinjeni u Bogu” (KKC 336). Općenito o anđelima kazuje: “Anđeli su duhovni stvorovi koji neprestano slave Boga i služe njegovom spasonosnom naumu prema drugim stvorenjima. Anđeli surađuju u svemu što je dobro za nas. Anđeli okružuju Krista, svoga Gospodina. Oni mu posebno služe u izražavanju njegova spasonosnog poslanja prema ljudima. Crkva štuje anđele koji joj na zemaljskom putovanju pomažu i koji štite svako ljudsko biće” (KKC 350-352). Svaki kršćanin vjeruje da nam je Bog dao anđela čuvara da ga prati na putu života te da uđe u slavu Božju.

Moj sveti Anđele Čuvaru, Tebe mi je Gospodin Bog dao za pratitelja kroz čitav moj život. Spasi me za vječnost i izvrši na meni svoju dužnost koju ti je dala Božja ljubav: potresi me u mojoj ravnodušnosti, vuci me u mojoj slabosti, skreni me s krivog puta, otvori mi oči za Boga i za križ. Zatvori mi uši za sve zamamnosti zlog neprijatelja. Bdij nada mnom kada spavam i učini da jednom budem s tobom u nebeskoj radosti.

Molitva Anđelu Čuvaru