Dnevni arhivi: 4. rujna 2015

SVETA RUŽA VITERBSKA

2015-3-5_6_ozujka_sveta_roza_viterbska_djevicaSveta Ruža Viterbska (1234.-1252.) – rođena je 1234. godine u Viterbu. Vrlo je brzo zapažena kao “čudo od djeteta”. Kao djevojčica je s trga pozivala ljude na molitvu i pobožnost. Doživljavala je viđenja kojima je zbunjivala okolinu. Pristupila je 1250. godine trećoredcima svetog Franje. Bila je neobična i hrabra djevojka, uključuje se u javni život svojim oštrim govorima. Napala je cara Fridrika II. tražeći od njega da se pomiri s papom. Zbog toga je bila prognana iz grada, ali se nakon careve smrti vratila. Željela je stupiti u samostan klarisa, ali je one nisu htjele primiti. No, njezino će tijelo po odluci pape biti preneseno u crkvu klarisa; ono je i danas neraspadnuto. Umrla je u osamnaestoj godini života na glasu svetosti, svetom ju je proglasio papa Kalist III. 1459. godine.

Molimo vas, braćo: priznajte one koji se trude među vama, koji su vam predstojnici u Gospodinu i opominju vas; s ljubavlju ih nadasve cijenite poradi njihova djela! Gajite mir među sobom! Potičemo vas, braćo: opominjite neuredne, sokolite malodušne, podržavajte slabe, budite velikodušni prema svima! Pazite da tko komu zlo zlom ne uzvrati, nego uvijek promičite dobro jedni prema drugima i prema svima. Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. Duha ne trnite, proroštava ne prezirite! Sve provjeravajte: dobro zadržite.  

1Sol 5, 12-21