Dnevni arhivi: 19. travnja 2015

SVETI LEON IX.

210px-Leo_XIIISveti Leon IX., papa (1049.-1054.) – rođen je 1002. godine u grofoviji Egishein i Dagsburg u Elzasu, krsno ime mu je bilo Bruno. Školovao se u Toulu (Loren). Bio je dobroćudan pa su ga zvali “dobri Bruno”. Kao mladog svećenika na carski dvor ga je uzeo car Konrad II. Izabran je za biskupa Toula u kojoj je neumorno radio na obnovi crkve, osobito života svećenika. Umro je 1048. godine papa Damaz II., a car Henrik je biskupa Brunu odredio za papu. Prihvatio je papinstvo kada su ga izabrali narod i kler Rima. Uzeo je ime Leon IX. Kao papa je nastojao uspostaviti crkvenu stegu pa je one koji su simonijom stekli visoke crkvene službe uklanjao. Normani su upali u Papinsku državu i zarobili su papu ali ga i pustili. Za njegovog pontifikata se 1054. godine dogodio veliki crkveni raskol. Papa je već umro kada je kardinal Humbert izopćio patrijarha Mihajla Cerularija, stoga na papi nema odgovornosti za tzv. Istočni raskol.

Ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi jedno – ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio.                              Iv 17, 20-23