Dnevni arhivi: 12. travnja 2015

SVETI JULIJE I.

julius-iSveti Julije I., papa – upravljao je Crkvom kao rimski biskup 337.-352. godine. Izabran je za papu iste godine kada je umro car Konstantin Veliki koji je Milanskim ediktom dao slobodu ispovijedanja kršćanske vjere. U vrijeme njegova pontifikata Crkva se bori protiv Arijeve hereze koju je Koncil u Niceji 325. godine osudio. Papa Julije I. saziva 340. godine Sinodu u Rimu koja podupire papu, ali bez biskupa sklonima arijevstvu. Papa je napisao pismo svim biskupima (sačuvano je do danas), ali nije uspio postići jedinstvo vjere u Kristovo božanstvo.

Kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu živite: ukorijenjeni i nazidani na njemu i učvršćeni vjerom kako ste poučeni, obilujte zahvaljivanjem. Pazite da vas tko ne odvuče mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na “počela svijeta”, a ne na Krista.                         Kol 2, 6-8