Dnevni arhivi: 7. travnja 2015

SVETI IVAN KRSTITELJ DE LA SALLE

sveti_ivan_de_la_salle1Sveti Ivan Krstitelj de la Salle (1651.-1719.) – rodio se u francuskom gradu Reimsu 1651. godine. Prvo školovanje svršava u rodnom gradu a onda odlazi na viši studij u Pariz na Sorbonu. Za svećenika je zaređen 1687. godine. Posvećuje se apostolatu laika, a napose mladeži siromašnih obitelji. Osnovao je “Red školske braće” koji se proširio po cijeloj Europi, a danas je prisutan i na drugim kontinentima. Umro je u Rouenu 1719. godine u kući matici Reda. Predao se posve Bogu, a onda i bližnjima, kojima služe i danas neumorno njegova braća posvećujući se mladeži, napose njihovoj izobrazbi.

Neka dakle dječaci koji su povjereni vašoj brizi u cijelom vašem poučavanju osjete da ste vi Božji službenici, jer svoju zadaću obavljate nehinjenom ljubavlju i pravom revnošću. Činjenica da ste ne samo Božji službenici već isto tako Isusa Krista i Crkve, još će vas više privezati na službu.  

Iz razmatranja svetog Ivana Krstitelja de la Salle