Dnevni arhivi: 24. veljače 2015

Otajstvo tišine

O kršćanine, stvore Božji! Kada ćeš naučiti biti u tišini? Kada ćeš svoga Boga slušati kroz tihi lahor šutnje i shvatiti da tako Boga možeš čuti? Kada ćeš poput Krista tražiti samoću i u samoći Bogu svome klicati? Kada ćeš kao Isus krenuti u tišinu i tamo u svom srcu gledati odsjaj Kristov?

Kada ćeš više vidjeti da Krist ne ostvaruje kontakt s Ocem samo kroz slavljenja, pjesme, klicanja ili plesanja, već se uzastopno povlači i odlazi u tišinu. Bog traži tišinu kako bi nam pristupio jer se Njegov glas, tako tih i blag, u buci i vrevi ne može čuti. Istina je da čovjek pjesmom može slaviti Boga, ali još je veća istina da Bog želi slaviti čovjeka. Bog želi govoriti, On Svojim govorom želi čovjeka ljubiti jer On ionako zna što je čovjeku potrebno i prije nego Ga čovjek možda kroz pjesmu nešto moli.

Zato kršćanine, dopusti Bogu da On tebi malo govori. Nemoj Mu samo ti govoriti, i ti Ga moliti već Mu dopusti da i On tebi ponešto kaže. A želiš li Ga čuti, otiđi u samoću i skrovitost, sjedni sam u crkvu ili svoju sobu i samo šuti i šuti te dopusti da tišina, tihi šapat Božje šutnje, tebi progovori. A onda, u Svetoj Euharistiji zajedno sa zajednicom vjernika reci svome Bogu hvala.
Tako ćeš Boga i drugima otkrivati.

SVETI SERGIJE PRVI

1504Sveti Sergije I., papa (687.-701.) – rođen je na Siciliji, ali je podrijetlom iz sirijske Antiohije. U Rimu je postao članom rimskoga klera. Da bi riješio sukob dvojice protupapa, Teodora i Paskala, rimski kler izabire za papu Sergija. Pod bizantskim utjecajem u njegovo se vrijeme u Rimu uvode blagdani: Uzvišenje sv. Križa, Svijećnica, Blagovijest, Velika i Mala Gospa. Sergije je odbio potpisati zaključke drugoga Trullskoga sabora (692.) koji je htio rimskoj Crkvi nametnuti istočno kanonsko pravo. Car Justinijan ga osudi na smrt, ali ga zaštiti carska vojska. To je početak jačanja utjecaja papa na račun bizantskog cara. Pape se sve više oslanjanju na franačke careve. Papa Sergije I. je u svetu misu uveo: “Agnus Dei – Jaganjče Božji”, što se i danas moli.

Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu. A Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu slavu u Kristu, on će vas, pošto malo pretrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati, utvrditi.    1Pt 5, 8-10