Dnevni arhivi: 28. siječnja 2015

SV. TOMA AKVINSKI

sveti_toma_akvinski3Sveti Toma Akvinski (1225.-1274.) – rođen je u plemenitoj obitelji Aquino. Unatoč protivljenju svojih roditelja postao je dominikanac. Školovao se u Kölnu kod svetog Alberta Velikog. Predavao je u Parizu, Orvietu i Napulju. Ostavio je iza sebe brojna i značajna djela iz filozofije i teologije. Najznačajnije mu je djelo “Summa Theologiae”. Za njega su rekli da je “najsvetiji među učenjacima i naučeniji među svecima”. Bio je osobni prijatelj svetog Bonaventure s kojim je pripremao II. lionski sabor na koji nikad nije došao jer je iznenada preminuo.

O sveta gozbo na kojoj se Krist blaguje, slavi se spomen muke njegove, duša se napunja milosti i daje nam se zalog buduće slave.                       Sveti Toma Akvinski